E-ticaret lojistiğinde son adım dağıtım hizmetlerine yönelik çok seferli ve zaman pencereli sayısal bir yaklaşım

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorFerhan Çebi (Supervisor)

Cite this

'