Eşzamanlı karbondioksit kullanımı ve hidrojen dönüşümü için nikel-demir bazlı katalizör üzerinde karbondioksitten metan eldesi CO2 to methane over nickel-iron based catalyst for simultaneous CO2 utili

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorAlper Sarıoğlan (Supervisor)

Cite this

'