Eğri eksenli çubukların bulunduğu çerçevelerin tesir çizgilerinin elde edilmesi ve kafes sistemlerin limit yüke göre minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorEngin Orakdöğen (Supervisor)

Cite this

'