Eğlence endüstrisinin mekansal, sosyal ve ekonomik etkileri: Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorSeda Kundak (Supervisor)

Cite this

'