Doku ve renk öznitelikleriyle tarla görüntülerinden bitki ve fenolojik evrelerinin çıkarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorUluğ Bayazıt (Supervisor)

Cite this

'