Doğu Karadeniz havzasında yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi ve yönetim önerileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorAyşe Gül Tanık (Supervisor)

Cite this

'