Doğru eksenli çubukların karışık sonlu elemanlar yöntemi ile boyuna titreşim analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorFethi Kadıoğlu (Supervisor)

Cite this

'