Doğal dil işleme teknikleri kullanılarak türkçe mobil asistan yazılımı geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGülşen Eryiğit (Supervisor)

Cite this

'