Dizel makinanın makina öğrenmesi yöntemi kullanılarak modellenmesi ve karar-destek mekanizması oluşturulması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCevat Erdem İmrak (Supervisor)

Cite this

'