Directional regularization based variational models for image recovery Görüntü onarımı için yön güdümlü düzenlemeye dayalı varyasyonel modeller

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Ersel Kamaşak (Supervisor)

Cite this

'