Dinamik manevralarda motora giren temiz hava debisi kontrolünün emisyonlara olan etkileri Emission effects of decreasing intake airflow during transient maneuvers

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorOsman Akın Kutlar (Supervisor)

Cite this

'