Dimetilasetamid-su karışımının farklı dolgu malzemeleri kullanılarak kesikli distilasyonunun incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Karaosmanoğlu (Supervisor)

Cite this

'