Dijital panoramik radyografilerde mandibular morfometrik parametrelerin cinsiyet tayininde kullanılabilirliğinin farklı sınıflandırıcılarla karşılaştırılması Comparing the usability of mandibular morp

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Ersel Kamaşak (Supervisor)

Cite this

'