Deyim derlemi oluşturmak için oyunlaştırılmış kitle kaynak kullanımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülşen Eryiğit (Supervisor)

Cite this

'