Development of cornstarch and tannin-based wood adhesives for interior particleboard production İç uygulamalarda kullanıma uygun olan yonga levhalar için mısır nişastası ve tanen bazlı ahşap reçine ge

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorNilgün Kızılcan (Supervisor)

Cite this

'