Development of combustion tube experimental setup for underground coal gasification Yer altı kömür gazlaştırması için yanma tüpü deney düzeneği geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorMurat Çınar (Supervisor)

Cite this

'