Development of a segmented detector for reactor antineutrinos Reaktör antinötrinoları için bölmeli bir dedektörün geliştirilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMuammer Altan Çakır (Supervisor)

Cite this

'