Destek vektör makineleri yardımıyla tüketici kredilerinin sınıflandırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorFerhan Çebi (Supervisor)

Cite this

'