Derin kazılarda yatay jet grout uygulamasının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorBerrak Teymür (Supervisor)

Cite this

'