Depreme yönelik olarak yarı-aktif kontrollü manyetik damper tasarımı ve uygulaması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorTahsin Engin (Supervisor)

Cite this

'