Depremde hasar almış özel tasarım radyoaktif atık bertaraf tesisinin sezyum ve stronsiyum sızıntısı için modellenmesi ve risk analizi Modeling and risk analysis of a custom designed radioactive waste

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorSema Erentürk (Supervisor)

Cite this

'