Deprem yükleri altında betonarme bir yurt binasının perde duvar ile güçlendirilmesinde mevcut duvarlarının etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Gençoğlu (Supervisor)

Cite this

'