Deprem yönetmeliklerindeki zemin sınıflandırma kriterlerinin zemin büyütmesi açısından incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorMusaffa Ayşen Lav (Supervisor)

Cite this

'