Deprem tehlikesi altındaki bölgelerin analitik hiyerarşi yöntemi ile risk durumunun belirlenmesi: Bahçelievler örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorZaide Duran (Supervisor)

Cite this

'