Denizcilik işletmelerinde tanker işletmeciliği iç değerlendirme programı (TMSA) ve kalite sistem standartlarının karşılaştırmalı analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorAta Bilgili (Supervisor)

Cite this

'