Denizcilik işletmelerinde insan kaynakları yönetim uygulamalarının işletme performansına etkileri

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorÖzcan Arslan (Supervisor)

Cite this

'