Denizaltı mukavim teknesi için bir yapısal tasarım yaklaşımı ve sonlu elemanlar metoduna dayalı yapısal optimizasyon A structural design approach for submarine pressure hull and finite element based s

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Ergin (Supervisor)

Cite this

'