Denizaltı dikey düzlem modeli için uyarlamalı model öngörülü kontrolör tasarımı Adaptive model predictive control design for underwater vehicle vertical plane model

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorYaprak Yalçın (Supervisor)

Cite this

'