Deniz taşımacılığı için sürdürülebilir biyoyakıt değerlendirme modeli Sustainable biofuel assessment model for maritime transportation

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorBurak Zincir (Supervisor)

Cite this

'