Denitrifikasyon prosesinde yüksek sıcaklığın sistem bileşenleri üzerine olan etkilerinin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorEmine Çokgör (Supervisor)

Cite this

'