Demiryolu projelerinde inşaata başlama bölgesinin belirlenmesi için çok kriterli karar verme yaklaşımı: Bir vaka analizi Multi-criteria decision-making approach for selecting the starting location of

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAtilla Damcı (Supervisor)

Cite this

'