Demiryollarında ray birleştirme yöntemlerinin incelenmesi, alüminotermit ve yakma alın kaynak yöntemlerinin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorZübeyde Öztürk (Supervisor)

Cite this

'