Demir (III) iyonu bazlı foto-fenton oksidasyon proseslerinde ışık şiddetinin ve türünün irdelenmesi: K-asit üzerine bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorTuğba Ölmez Hancı (Supervisor)

Cite this

'