Demir-çelik tesislerinde açığa çıkan tufalden demirin geri kazanımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorCevat Fahir Arısoy (Supervisor)

Cite this

'