Deep learning based segmentation pipeline for label-free phase-contrast microscopy images Etiketsiz faz-kontrast mikroskopi görüntüleri için derin öğrenme tabanlı segmentasyon boru hattı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorBehçet Uğur Töreyin (Supervisor)

Cite this

'