Dededağ çevresindeki (Beyçayır-Çanakkale) eosen, oligo-miyosen volkaniklerinin krono-stratigrafik konumu ve Biga Yarımadası'nda bölgesel volkanizma içindeki önemi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorZekiye Karacık (Supervisor)

Cite this

'