Değişken kapasiteli hermetik kompresörlerde termodinamik ve mekanik verimin iyileştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorHasan Güneş (Supervisor)

Cite this

'