Değer değişimlerinin izlenmesi sürecinde gözden geçirme raporlamasına yaklaşım örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorEmine Ferhan Gezici Korten (Supervisor)

Cite this

'