DARPA denizaltı modelinde derinliğe bağlı olarak değişen hidrodinamik manevra türevlerinin ve yatay stabilitenin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorŞakir Bal (Supervisor)

Cite this

'