Dar gözenekli kanalların akustik ve akış davranışlarının optimizasyonu - dizel partikül filtresine uygulanması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorHaluk Erol (Supervisor)

Cite this

'