Dairesel ve dairesel olmayan jet akım alanlarının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorDuygu Erdem (Supervisor)

Cite this

'