Dünya borsaları getiri ve mutlak getiri serilerinde uzun-dönemli bağımlılık analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorTayfun Akgül (Supervisor)

Cite this

'