Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan İhale Prosedürünün İncelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorElçin Filiz Taş (Supervisor)

Cite this

'