Düşeyde düzensiz bir yapının depreme dayanıklılığının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorBeyza Taşkın (Supervisor)

Cite this

'