Düşey boru fırında biyokütlenin termal davranımlarının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorSerdar Yaman (Supervisor)

Cite this

'