Döngüsel malzeme sistemi tasarımı için çok amaçlı model önerisi ve bir beyaz eşya fabrikası için uygulama Multi – objective model proposal for cyclical material distribution system design and implemen

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorŞule Itır Satoğlu (Supervisor)

Cite this

'