Coğrafi bilgi sitemleri ile nominal değerleme yöntemine dayalı piksel tabanlı kentsel taşınmaz değer haritalarının üretilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorTahsin Yomralıoğlu (Supervisor)

Cite this

'