Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve en iyi-en kötü yöntemi ile Beykoz ilçesi için kentsel dayanıklılık modeli oluşturulması Creating an urban resilience model for Beykoz district by using geographic inf

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorTuran Erden (Supervisor)

Cite this

'