CFRP elemanlarla güçlendirilmiş tüp kesitli çelik çaprazların histeretik davranışı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Cem Çelik (Supervisor)

Cite this

'