CFRP donatıların yüksek dayanımlı beton ile aderansına etki eden faktörlerin deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Cem Çelik (Supervisor)

Cite this

'